Veilig

Zelf heb ik me nooit onveilig gevoeld . Ik hou me ook netjes aan de advienzen van BZ.
Onderstaande aanbevelingen dienen in acht te worden genomen:
• Wees steeds op uw hoede en sluit uw voertuig steeds af Onderstaande aanbevelingen dienen in acht te worden genomen:
• Wees steeds op uw hoede en sluit uw voertuig steeds af check
• Draag geen juwelen of waardevolle voorwerpen op een opzichtige manier check
• Neem nooit zomaar grote geldsommen of bankkaarten mee check
• Kijk uit voor oplichters die met een smoes de hulp inroepen van reizigers check
• Let op voor personen die zich voordoen als politieagenten. Vraag steeds identificatie. Mocht u de indruk hebben dat het gedrag van een politieagent niet in overeenstemming is met de wet, kan u steeds preciseren dat u de ambassade hierover zal informeren. U bent in geen geval verplicht een politieagent in uw voertuig toe te laten voor een verplaatsing, al dan niet naar een vermeend politiekantoor check
• Aanvaard nooit etenswaren en/of drank van vreemde personen check
• Bied geen weerstand bij een overval check
• Loop ‘s nachts niet alleen op straat, noch in de stad noch erbuiten, en ga dan zeker niet naar het strand, naar een park of verlaten wijken. check

Deze ‘regels’ gelden overal ter wereld lijkt me, zelfs thuis.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s